Πολιτική

Ανεξαρτησία

Πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία

Πραγματική Αυτοδιοίκηση – Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να είναι ο κοντινότερος αιρετός φορέας άσκησης της πολιτικής εξουσίας προς τον πολίτη· κάτι πολύ σημαντικό και ουσιώδες για περιοχές που δεν είναι πλησίον του πολιτικού κέντρου. Δυστυχώς, έχουμε γίνει μάρτυρες στις ανά καιρούς παρεμβάσεις της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, η οποία συνεχίζει να ψαλιδίζει διοικητικά και οικονομικά τις αρμοδιότητες και κατ’ επέκταση τις δυνατότητες των Ο.Τ.Α. Οι διάφορες μεταρρυθμίσεις της τελευταίας 20ετίας, ενώ ήταν θεωρητικά προς τη σωστή κατεύθυνση -δηλαδή τη διοικητική ισχυροποίηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού- εντούτοις, απείχαν πολύ από το να δώσουν στους Ο.Τ.Α. τα οικονομικά, κυρίως, μέσα, ώστε να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με επιτυχία προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικά, μετά την κρίση του 2010 και την εφαρμογή των μνημονίων, η κατάσταση τείνει να γίνει ασφυκτική στα θέματα της υποστελέχωσης του προσωπικού και των οικονομικών δυνατοτήτων των Ο.Τ.Α για άσκηση αυτόνομης και ανεξάρτητης πολιτικής.

Ο εκφυλισμός των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης και η αδυναμία παροχής προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών οδηγεί σταδιακά, και ίσως τεχνηέντως, στην εξάρτηση των Ο.Τ.Α από τα κρατικά εκτελεστικά όργανα, έστω και για απλές περιπτώσεις (π.χ. σύνταξη μελετών, κατασκευή απλών έργων), ή από ιδιώτες -χωρίς αυτό να είναι κατ’ ανάγκη καταδικαστέο- που σπεύδουν να καλύψουν το κενό συνήθως με υψηλό κόστος. Σε όλα τα παραπάνω συνηγορεί και η ανωριμότητα – ανικανότητα των Ο.Τ.Α να διαχειριστούν τις υποθέσεις τους, δεδομένου ότι δεν λείπουν οι περιπτώσεις κακοδιαχείρισης διαπλοκής και διαφθοράς υπαλλήλων και αιρετών, κάτι που οδηγεί στην απαξίωση της τοπικής πολιτικής, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις τοπικές δυνάμεις και την προσμονή των από μηχανής θεών από το κυβερνητικό κέντρο που θα επέμβουν για να λύσουν τα τοπικά προβλήματα.

Η πραγματική Αυτοδιοίκηση, την οποία οραματίζεται το Κοινό Τηνίων, είναι αυτή στην οποία ο τόπος αποφασίζει τα του τόπου και παλεύει με τα δικά του όπλα να τα υλοποιήσει.

Θέτουμε τους παρακάτω στόχους:

Χρηματοδότηση με αντικειμενικά κριτήρια. Είναι αυτή που δε χρειάζεται τον «μπάρμπα στην Κορώνη», τη μεσολάβηση του τοπικού βουλευτή ή δεσπότη για να πάρει χρηματοδότηση ο Δήμος. Δε χρειάζεται να γνωρίζουμε προσωπικά τον πρωθυπουργό, προκειμένου να δει έργα ο τόπος μας.

Συμμετοχή σε δίκτυα – Οριζόντια Αυτοδιοίκηση. Θα επιτρέψει και θα επιβάλλει υγιείς και διαφανείς σχέσεις με την κεντρική εξουσία, δομημένες θεσμικά, μεταξύ ίσων εταίρων εφοδιασμένων με τον διακριτό ρόλο του ο καθένας.

Διοικητική και Οικονομική Αποκέντρωση. Ο Δήμος Τήνου με δικούς του πόρους, δικές του δυνάμεις, παντρεύοντας το όραμα της Δημοτικής Αρχής με τη θέληση των δημοτών, συνεργάζεται με την Περιφέρεια και την Κεντρική εξουσία, χωρίς σχέσεις εξάρτησης· οικονομικά αυτόνομος και διοικητικά ισχυρός.

Ισόρροπη ανάπτυξη Δημοτικών Κοινοτήτων. Η διάχυση του οικονομικού αποτελέσματος, αλλά και η ισότητα των πράξεων της Διοίκησης, δεν αρκεί να συντελούνται, μόνο, από το κεντρικό κράτος προς τους Δήμους, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται και σε ενδοδημοτικό επίπεδο. Έτσι, εξασφαλίζεται η δίκαιη κατανομή των πόρων και η ισόρροπη ανάπτυξη εντός του Δήμου με γεωγραφικά, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Κοινό Τηνίων για μία Πραγματική και Ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση.