Πολιτική

“από Κοινού”

Σειρά ομιλιών – συζητήσεων

για την συνδιαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος του Κοινού Τηνίων

Πολιτισμός (Προστασία – Ανάδειξη – Δημιουργία)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ