Πολιτική

“από Κοινού”

Σειρά ομιλιών – συζητήσεων

για την συνδιαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος του Κοινού Τηνίων

Πολιτική και Οικονομική Ανεξαρτησία

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ