Πολιτική

“από Κοινού”

Σειρά ομιλιών – συζητήσεων

για την συνδιαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος του Κοινού Τηνίων

Οικονομία Τοπικής Κλίμακας – Ισσόρροπη Ανάπτυξη

Σάββατο, 10 Ιουνίου

19.00

Χώρα Τήνου

Μοσχούλειος Σχολή

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Δέσποινα Νάζου
Κοινωνική ανθρωπολόγος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γιάννης Μπίλλας
Εκπαιδευτικός, βιοκαλλιεργητής, συγγραφέας

Γιάννης Ασπρόμουγκος
Γεωπόνος, φυτοπαθολόγος

Γιάννης Πόντης
Αγρότης

Γιάννης Βιδάλης
Τοπογράφος μηχανικός, Επιχειρηματίας στον τουρισμό

Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις, ερωτήσεις και συζήτηση.