Συνέλευση στο Αγάπη για το ΧΥΤΥ

Κατάδειξη της μεθόδευσης της δημοτικής αρχής για την τοποθέτηση του ΧΥΤΥ κοντά στο χωριό Αγάπη και της στρεβλής βαθμολόγησης των εναλλακτικών θέσεων στη σχετική μελέτη. Δείτε το σχετικό video