Εναλλαγή δημοτικού συμβούλου

Η δημοτική σύμβουλος του Κοινού Τηνίων ανακοινώνει την παραίτησή της, με σκοπό την εναλλαγή εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εναλλαγή εκπροσώπων, ως μια δημοκρατικότερη πρακτική, υλοποιείται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου, από το Κοινό Τηνίων.